Loyal samarbejdsløsning til din virksomhed

Helbredsundersøgelser til virksomheder

Fordi ingen er tjent med en langtidssygemelding

Medarbejdersundhed kan ses på bundlinjen

Dygtige og stabile medarbejdere er som bekendt en dyrebar ressource for mange virksomheder. En uventet langtidssygemelding kan ofte være en bekostelig affære, som kan have store konsekvenser for både medarbejder og virksomhed. Men sådan behøver det ikke at være, for det viser sig at hele 80% af hjerte-kar-sygdomme (fx. blodpropper, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og hjertebanken) som kan ligge til grund for en langtidssygemelding kan undgås, hvis bare de opdages og behandles i tide - eksempelvis igennem en helbredsundersøgelse.

Vi tilbyder derfor hos Hjertelæge Christian Lange unikke helbredsundersøgelser til medarbejdere, der udover de klassiske indikatorer i som oftest ses i virksomheders generelle sundhedstjek (fx. blodtryk, spørgeskema, BMI og taljemål) udmærker sig ved at stille skarpt på hjertesundheden, tilstanden for blodkarrene, risikoen for udviklingen af hjerte-kar-sygdomme samt livsstilssygdomme hos den enkelte medarbejder. Dette giver bedre forudsætninger for at undgå langtidssygemeldinger grundet livsstilssygdomme, eksempelvis åreforkalkning og blodpropper.

Jeg er meget overrasket over, hvor godt mine folk har taget imod tilbuddet om helbredsundersøgelser. Det er kun positivt at den enkelte medarbejder er begyndt at tage sin egen sundhed alvorligt. Især i en branche som vores, hvor de fleste sidder ned langt størstedelen af dagen 

Arbejdslivet som det ses mange steder i dag, tager ikke i særlig høj grad højde for den enkelte medarbejders fysiske sundhed. Det moderne arbejdsliv er desværre i stigende grad med til at udgøre en risici for hjerte-kar-sundheden for den enkelte medarbejder. Især kan stillesiddende arbejde, men også arbejde med et vedvarende højt stressniveau være en overset helbredsrisici for en langtidssygemelding på mange arbejdspladser.

Egen sundhed har imidlertid været en privat sag for mange medarbejdere. Vi oplever nu i stigende grad, at virksomheder også tager aktiv del i medarbejdersundheden, eksempelvis ved at bruge helbredsundersøgelser som et redskab til at begrænse langtidssygemeldinger eller som del af en socialt ansvarlig og forbyggende politik.

Alle ved, at de kan komme til tjek og det har gjort at helbred og symptomer er noget vi kan tale åbent om, så det ikke kun er en privatsag. Jeg tror at det skaber en følelse af at blive taget alvorligt og værdsat som medarbejder

Helbredsundersøgelser er fradragsberettiget

En arbejdsgiverbetalt helbredsundersøgelse betegnes skattemæssigt som et personalegode, hvoraf medarbejderen afholder den skattepligtige udgift. Udgifter i forbindelse med helbredsundersøgelser af medarbejdere er således fradragsberettiget for virksomheder.

Det er virksomhedens ansvar at oplyse ydelsen til SKAT, således medarbejderen kan indberette korrekt, idet vi i klinikken ikke videregiver information om behandlinger. Læs mere her.

 

Vores klinik har stor erfaring med helbredsundersøgelser i virksomheder og vi glæder os til også at kunne hjælpe din virksomhed med at holde dine medarbejdere sunde og raske længere - både for din og dine medarbejderes skyld.